Home » Onze producten en diensten » Brandblussers – algemene informatie

Brandblussers – algemene informatie

Ons assortiment is enorm uitgebreid. Er zijn veel verschillende soorten blussers qua formaat, vulling en toepassing. Het overzicht op de producten pagina’s is indicatief. Voor specifieke vragen kunt u met ons contact opnemen.

Foto montage brandblussersV2 RS Brandbeveiliging Brandblussers   algemene informatie

Al onze brandblussers zijn gemaakt van hoogwaardige onderdelen en daardoor van de allerbeste kwaliteit. Hierdoor kunnen wij u  5 of 10 jaar garantie* bieden op alle nieuwe brandblussers. Op alle nieuwe haspels geven wij u 5 jaar garantie* (*mits u het jaarlijkse onderhoud door RS Brandbeveiliging laat uitvoeren).

Onze brandblussers zijn voorzien van een gekleurd etiket zodat onder alle omstandigheden het type blusser duidelijk te herkennen is:

  • GEEL/OKER voor schuimblussers
  • BLAUW voor poederblussers
  • ZWART voor CO2-blussers

Onderhoud en gebruik kleine blusmiddelen.
In milieuvergunningen en diverse uitvoeringsbesluiten van de Wet Milieubeheer worden eisen gesteld aan het onderhoud van kleine brandblusmiddelen. Onder kleine brandblusmiddelen wordt verstaan: brandslanghaspels en brandblussers.

Jaarlijkse inspectie.
Kleine blusmiddelen dienen jaarlijks te worden gecontroleerd op een goede werking door een door REOB erkend bedrijf. REOB staat voor “de Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven kleine Blusmiddelen”. U kunt meer informatie hierover vinden op deze link. Voor u goed te weten dat RS Brandbeveiliging al vele jaren officieel erkend is!

Soorten blusmiddelen en gebruik.
Kleine blusmiddelen zijn speciaal bedoeld om een beginnende brand te blussen. In de praktijk is namelijk gebleken dat 40% van de beginnende branden met kleine blusmiddelen kan worden geblust. U kunt dit doen met een brandslanghaspel of met een brandblusapparaat.

Een vaste brandslanghaspel bestaat uit een trommel waarop een slang met een lengte van maximaal 30 meter wordt opgerold. Door de vaste aansluiting op de waterleiding kan er langdurig geblust worden. Het aantal toe te passen brandslanghaspels is afhankelijk van de omvang van een gebouw. De verdeling dient in het algemeen echter zodanig te zijn, dat met de aanwezige slangen ieder punt bereikt kan worden, waarbij rekening is gehouden met indelingswanden, trappen e.d.

Een blusdeken is veelal aanwezig in een keuken van een bedrijf of daar waar werknemers met open vuur werken en in brand kunnen geraken. De blusdeken is speciaal bedoeld om een in brandgeraakte persoon in te rollen om op die wijze de vlammen te doven. Een blusdeken is echter ook te gebruiken voor het afdekken van brandende voorwerpen en als afscherming tegen de straling van een brand. Blusdekens bestaan uit onbrandbare of moeilijk brandbare materialen, zoals ge