Home » Periodieke service, controles en onderhoud » Normen en voorschriften

Normen en voorschriften

Een overzicht van wet- en regelgeving, normeringen en voorschriften waaraan onderhoudsprocedures, werkzaamheden en toepassingen moeten voldoen.

normen voorschriften nen normeringen kiwa ncp reob RS Brandbeveiliging Normen en voorschriften
Onderhoud draagbare brandblustoestellen.
In NEN normen en in het bijzonder de de NEN 2559 norm worden onderhoudsprocedures en de werkzaamheden gedetailleerd weergegeven. Onderstaand volgen globaal de stappen in het onderhoud van brandblussers, zoals die in de norm zijn voorzien:

  • Ieder kwartaal visuele controle door de gebruiker.
  • Jaarlijks onderhoud door een deskundig persoon (REOB).
  • Om de 5 jaar uitgebreid onderhoud en vervanging van de vulling van nat- en schuimblussers.
  • Revisie na tien jaar: de brandblusser wordt volledig gedemonteerd en waar nodig worden onderdelen en de vulling vernieuwd; slang, pistool en patroon moeten worden afgeperst; CO2-blussers worden afgeperst en geijkt.
  • Na vijftien jaar vindt het uitgebreide onderhoud opnieuw plaats.
  • Na twintig jaar moet de brandblusser worden vervangen en buiten gebruik worden gesteld.

Onderhoud brandslanghaspels.
Bij de controle van brandslanghaspels is een belangrijke wijziging in de norm doorgevoerd, namelijk het afpersen van de brandslang na vijf jaar. Globaal houdt het onderhoud volgens de EN 671-3 norm het volgende in:

  • Jaarlijks onderhoud door een deskundig persoon (REOB).
  • Om de 5 jaar beproeving van de brandslang.

Wet- en regelgeving over noodverlichting.
Diverse normen ( normeringen ), wetten en regels gaan over noodverlichting. Zo is er het bouwbesluit, dat samen met de gemeentelijke bouwverordening bepaalt hoe de noodverlichting in uw gebouw geregeld moet zijn. De bouwverordening eist bovendien jaarlijks onderhoud, wat