Home » Onze producten en diensten » Vluchtroutes

Vluchtroutes

In geval van nood is het van groot belang dat een pand snel geevacueerd kan worden. Een goede noodplattegrond met vluchtroutes oftewel vluchtplan is hierbij onmisbaar. Ook kunnen op deze plattegrond de locaties worden weergegeven van bijvoorbeeld EHBO-faciliteiten, brandblussers, blusdekens, verzamelplaatsen en noodinstructies.

RS Brandbeveiliging wordt regelmatig ingeschakeld om een noodplattegrond te maken, voorzien van vluchtroutes, instructies en de aanwezigheid van brandblus-middelen. Een goede noodplattegrond onderscheid zich doordat alle belangrijke zaken zijn aangegeven, overzichtelijk en eenvoudig te begrijpen. In geval van calamiteiten is zo voor iedereen in een oogopslag duidelijk waar men zich naar toe dient te begeven en waar faciliteiten zich bevinden. Elke noodplattegrond is logischerwijs uniek en exact op maat. RS Brandbeveiliging kan vluchtroutes zowel vanaf bestaande (digitale) tekeningen of vanaf papier verwerken tot een noodplattegrond. Eventueel kunnen wij op locatie metingen verrichten om vluchtroutes in kaart te brengen evenals alle faciliteiten welke aanwezig zijn dan wel aangevuld kunnen worden.

Vluchtroutes

  • De tekening wordt opgesteld aan de hand van digitale tekeningen of tekeningen op papier.
  • Als er geen bestaande tekeningen zijn dan meten wij de locatie ter plaatse op.
  • Levering inclusief lijst en montage
  • Mogelijkheid tot weergeven van EHBO-faciliteiten, brandblussers, blusdekens, verzamelplaatsen en noodinstructies, etc.
  • Producten vluchtroutes groot RS Brandbeveiliging Vluchtroutes